ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนครยนต์

CHAINAKORN YONT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503008127
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 186/2 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์