ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรผล

KASETPHOL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503008119
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 7 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 17 ถนนบ้านไผ่-บรบือ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ