ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรจงก่อสร้าง

BANJONG CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007911
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
30/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 146 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น