ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารศรี

THE MARASRI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007864
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 31 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96201 การบริการซักรีด (ยกเว้น โดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ)