ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเสริม

SIN THYE HIN LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเสริม (ID: 0103503007805) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/12/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 152/1 ตรอกกะทะ ถนนเยาวพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503007805
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/12/2503 พ.ศ.
(63 ปี 6 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
27/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง