ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสินพืชผล

JEK NGUAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007767
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
27/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 713 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน