ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองเบ๊หลีฮอง

BAY LEE HONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007759
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 490-496,107-113 ตรอกอิสรานุภาพ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ