ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไตรมิตร

SAHA TRIMITR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007741
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
26/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 332 ถนนตรีมิตร์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ