ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมพิทยา

KASEM VIDHYA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007732
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 955 ถนนพระโขนง - คลองตัน แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85220 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา