ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิ้ล

NO BLE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007601
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
15/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 290/2-290/3 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน