ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขุมวิทค้าไม้

SUKUMVIT WOODEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007597
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
15/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1557-1559 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น