ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาอิมพอท - เอ็กซพรอท

BURAPA IMPORT - EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007538
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
14/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 289/5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง