ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนพูลผลและเพื่อน

GUN RATANA BHUN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007511
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 290,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 83 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า