ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโลรีส

COLORIS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007457
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 192 ซอนรื่นฤดี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์