ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรภัณฑ์

AMORN PAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007431
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 127 - 127/1 - 127/2 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46313 การขายส่งผักและผลไม้