ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงลักษณ์เฟอร์นิชิ่ง

SANG LUCK FURNICHING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007414
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 999-1001 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน