ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงเซ้งเจริญ

LIANG SENG CHAREAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007406
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 566/83 ซอยกิจพาณิชย์ ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง