ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนศิริอำพล

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007376
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 195,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 17 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า