ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวตี้กู๊ดฟิล์ม

BEAUTY GOOD FILM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007325
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/11/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 67 ซอยสามยอด ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์