ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ไทยพิทยา

THAI BITHAYA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007309
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/11/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/11/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 40 ซอยแสงจันทร์ (ซอย 13) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น