ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลมแฟร์ชั่น

SILOM FASHION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007228
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/11/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
11/11/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1343 ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง