ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดริดคอมเมอร์เชียล

MADRID COMMERCIAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007210
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
10/11/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29-33 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก