ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายไลท์

SKY LIGHT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007201
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/11/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 28 ถนนเดโช แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96103 กิจกรรมการแต่งผม