ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสวตสิน

SWETSIN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007180
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/11/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
9/11/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2418/8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง