ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัลโอเวอร์ซีซัพพลาย

CENTRAL OVERSEA SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007163
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/11/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/11/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2/3 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง