ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวโล่วงี้เชียง

NEW LOW NGEE CHIANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007147
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/11/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/11/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 68/22 ซอยนวลน้อย ถนนเอกมัย (สุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ