ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลมูลและเพื่อน

LAMOOL & FRIENDS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007031
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
31/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 8/1 ซอยทหารเรือ ถนนหลังวังบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า