ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยออสตรัลพาณิชย์

THAI AUSTRAL TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006949
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 7 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
26/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 147-151 ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47599 ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น