ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนชาลี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006922
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4 ซอยเซ็นหลุยส์ 3 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า