ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอม.ไว.เทรดดิ้ง

M. Y. TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอม.ไว.เทรดดิ้ง (ID: 0103503006892) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/10/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 670/44 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503006892
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/10/2503 พ.ศ.
(63 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
25/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง