ห้างหุ้นส่วนจำกัด แต้ง่วนเซ้ง

TAY NGUAN SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006884
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 75/3 ถนนเพาะพานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว