ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอมอาร์ต

SIAM ART LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006833
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
21/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 14/1 ถนนสุริยวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46439 การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น