ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายรูม

SKY ROOM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006752
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
18/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 6 ชั้นที่ 6 ซอยไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร