ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกไถ่

YEK THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006728
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
17/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 101 ถนนเสริมสินค้า แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง