ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาดา

SUCHADA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006639
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 7 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
12/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 247/6 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง