ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบุญโพธิ์อภิชาติ

MINBURI ICE PLANT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบุญโพธิ์อภิชาติ (ID: 0103503006574) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/10/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 407 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 9,200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503006574
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/10/2503 พ.ศ.
(63 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
6/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
9,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง