ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอมโพเรียม

EMPORIUM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006566
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
5/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 107 ถนนพัฒนพงษ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน