ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงค์สวัสดิ์

DAMRONG SAWAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006515
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 60 ซอยประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์