ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอภินทร

ABHINTHORN FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006507
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 70 ถนนหลังวังบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า