ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเจริญกรุงเทพ

SINCHARON BANGKOK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006477
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
30/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง - แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46631 การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต