ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจักรวรรดิ์

THAI DEE CHAKRAVARD LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006426
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
27/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 301 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า