ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นเซียงการค้า

CHING SIANG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นเซียงการค้า (ID: 0103503006370) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/9/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 282 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503006370
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/9/2503 พ.ศ.
(63 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
23/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง