ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว โอ.เค.

NEW O.K. LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006337
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
21/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 656/56 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร