ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนาการสถาปัตย์

PIPATTANAKARN SATHAPAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006213
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
16/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 669 ถนนสุขุมวิท ซอย 77 แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย