ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมมะพร้าว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006159
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 392/56,392/57,392/58 ซอยเพ็ญรัตน์ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46313 การขายส่งผักและผลไม้