ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุรังษีวานิช

BHANURANGSRI DISTRIBUTORS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006116
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 7 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 7 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน