ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกโอเวอร์ซีบราเดอร์

BANGKOK OVERSEAS BROTHERS LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกโอเวอร์ซีบราเดอร์ (ID: 0103503006019) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/9/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 158/8 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503006019
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/9/2503 พ.ศ.
(63 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
5/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง