ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยคอมเมอซแอนด์ฟอเรสตรี

THAI COMMERCE AND FORESTRY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยคอมเมอซแอนด์ฟอเรสตรี (ID: 0103503005918) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/8/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 541 ถนนประชาราณฎร์ 1 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503005918
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/8/2503 พ.ศ.
(63 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
31/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง