ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสงวนขนส่ง

THAI SNGUAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005888
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
29/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1166 ตรอกจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49339 การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น