ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนวานิช

CHAUNWANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005845
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
24/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 207/21 ถนนปฎิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน